Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid. Kauba pakend võib olla nähtavalt avatud ainult juhul kui teistmoodi ei oleks olnud võimalik kaubaga tutvuda.

Toote tagastamisega seotud postikulud maksab Tellija

14-päevane tagastamisõigus ei kehti muu hulgas: kauba puhul, mis on valmistatud Sinu isiklikke vajadusi arvestades (nt Sinu mõõtude järgi); kauba puhul, mis on kiiresti riknev või vananev; perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad); audio- ja videosalvestustele ning arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud.

Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Tellija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates tagastatava toote meieni jõudmisest.

Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Babyfun.ee e-poe aadressil info@babyfun.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

E-kirjas peab olema järgmine informatsioon:

  • tarbija nimi ja kontaktandmed
  • avalduse esitamise kuupäev
  • tagastava toote nimetus tellimusnumber
  • tarbija arveldusarve kuhu raha tagasi kanda
  • tagastamispõhjus

Tegeleme Teie päringuga 1-3 tööpäeva jooksul.

Babyfun.ee on õigus tasaarveldada tagastatavast ostusummast kuni 20% kauba väärtus või 20€ käsitluskulude katteks.